Ale!

Pois­to­myyn­ti: Chy­awanprash 250g tripla­pak­kaus (3 x 250g = 750g)

sis. alv 14.00 % 18,62 

Varasto loppu

Kuvaus

Erä maa­han­tuo­jan varas­tos­ta han­kit­tua paras­ta ennen ‑päi­väyk­sen ylit­tä­nyt­tä, mut­ta vie­lä laa­dul­taan hyvää Chy­awaprash hedel­mä-yrt­ti­tah­naa. Tuot­teen laa­tu on tes­tat­tu ja todet­tu omi­nai­suuk­sil­taan hyväksi.

Tämän pois­to­myyn­nis­sä ole­van tuo­te-erän paras­ta ennen pvm oli 11/2019.

 

Myy­dään kol­men pak­kauk­sen eris­sä ‑50% alen­nuk­sel­la (3 x 250g).

 


Ruo­ka­vi­ras­to: Saa­ko kaup­pa myy­dä ja voi­ko kulut­ta­ja syö­dä päi­väys­van­ho­ja elintarvikkeita?

– Saa, jos kysees­sä on tuo­te, jos­sa on mer­kin­tä ”paras­ta ennen”. Sen sijaan ”vii­mei­nen käyt­tö­päi­vä” ‑mer­kin­näl­lä varus­tet­tua elin­tar­vi­ket­ta ei saa enää myy­dä eikä sitä pidä syö­dä mer­ki­tyn päi­väyk­sen jälkeen.

”Paras­ta ennen” ‑mer­kin­näl­lä tar­koi­te­taan vähim­mäis­säi­ly­vyy­sai­kaa, johon saak­ka elin­tar­vi­ke aina­kin säi­lyt­tää sil­le tyy­pil­li­set omi­nai­suu­det. Yleen­sä elin­tar­vi­ke on käyt­tö­kel­poi­nen vie­lä päi­väyk­sen jälkeenkin.

”Paras­ta ennen” ‑mer­kin­tä tar­koit­taa ajan­koh­taa, johon asti elin­tar­vik­keen ais­tit­ta­va laa­tu var­mas­ti pysyy hyvä­nä, kun tuo­te säi­ly­te­tään oikein. Tuo­te on yhä käyt­tö­kel­poi­nen päi­väyk­sen jäl­keen­kin. Käyt­tö­kel­poi­suu­den voi tode­ta kat­so­mal­la, hais­ta­mal­la ja mais­ta­mal­la tuotetta.

”Paras­ta ennen” ‑päi­väyk­sen jäl­keen myy­tä­vien tuot­tei­den yhtey­teen suo­si­tel­laan teh­tä­väk­si mer­kin­tä, että kyse on päi­väys­van­has­ta tuotteesta.

Läh­de: Ruo­ka­vi­ras­to — Usein kysyt­tyä pakkausmerkinnöistä

Lisätiedot

Paino 0.2743 kg
Mitat 5.8 × 5.8 × 1.1 cm