Ajan­va­raus Hel­sin­gin ayur­ve­dakli­ni­kal­le onnistui

Tämä on vah­vis­tus ajanvarauksestasi.

Vahivs­tus varauk­ses­ta on lähe­tet­ty myös anta­maa­si sähköpostiosoitteeseen.

Kli­ni­kan osoit­teen ja muut tar­vit­ta­vat tie­dot löy­dät varaus­vah­vis­tuk­ses­ta. Vahivs­tuk­ses­sa on myös link­ki jos­ta pää­set tar­vit­taes­sa peru­maan aika­si.  Varaus­ta edel­tä­vä­nä ilta­na saat meil­tä myös teks­ti­vies­ti­muis­tu­tuk­sen ajastasi.

Läm­pi­mäs­ti Tervetuloa!

HUOM! Jos et löy­dä varaus­vah­vis­tus­ta säh­kö­pos­tis­ta­si, tar­kis­tat­han ros­ka­pos­ti­kan­sio­si. Muis­ta samal­la mer­ki­tä vies­ti “ei roskapostiksi”.

Peruu­tuseh­dot:

1. Ajan­va­raus on sito­va.
2. Ajan voin perua veloi­tuk­set­ta vii­meis­tään 24h ennen sovit­tua aikaa käyt­tä­mäl­lä varaus­vah­vis­tus­säh­kö­pos­tis­sa ole­vaa peruu­tus­link­kiä.
3. Alle 24h sovi­tus­ta ajas­ta aikaa ei voi enää peruut­taa, mut­ta sen voi antaa toi­sel­le hen­ki­löl­le, esim per­heen­jä­se­nel­le tai kave­ril­le.
4. Ayur­ve­dakli­nik­ka on oikeu­tet­tu peri­mään alle 24h ennen aikaa peruu­te­tus­ta, tai käyt­tä­mät­tö­mäs­tä ajas­ta täy­den hinnan.