Ayur­ve­da-kou­lu­tuk­set ja ‑luen­not

Ayur­ve­da-luen­not

Haluat­ko kuul­la lisää ayur­ve­das­ta ja oppia ymmär­tä­mään eri­lais­ten keho­tyyp­pien mer­ki­tyk­ses­tä ter­vey­del­le ja kehon tasa­pai­nol­le? Haluat­ko edis­tää koko­nais­val­tais­ta hyvin­voin­tia ayur­ve­di­sen elä­män­ta­van myö­tä? Jär­jes­täm­me ayur­ve­da kou­lu­tuk­sia ja ‑luen­to­ja yri­tyk­sil­le, jär­jes­töi­le, eri­lai­siin tilai­suuk­siin ja tapah­tu­miin. Rää­tä­löim­me luen­not tapaus­koh­tai­ses­ti ajal­li­ses­ti ja luentopalkkiollisesti. 

Hel­sin­gin Ayur­ve­dakli­ni­kal­la ayur­ve­da-kon­sul­taa­tiois­ta vas­taa Ossi Viljakainen.

Ayur­ve­da-kou­lu­tuk­set

Ayur­ve­da-kou­lu­tus­ta tar­jo­taan Suo­men Ayur­ve­da ins­ti­tuu­tin toi­mes­ta. Kou­lu­tus koos­tuu useam­mas­ta 6–8 kk:n mit­tai­ses­ta luku­kau­des­ta. Lisä­tie­toa kou­lu­tuk­ses­ta Suo­men Ayur­ve­dayh­dis­tyk­sen sivuil­ta.

Kiin­nos­tuit­ko palveluistamme?