Asia­kas ei pys­ty­nyt varaa­maan aikaa kos­ka kaik­ki ajat ovat varattuja

Asia­kas ei pys­ty­nyt varaa­maan aikaa kos­ka kaik­ki ajat ovat varattuja.