Pal­ve­lu-hin­nas­to

Ayur­ve­da-ter­veys­vaan­ot­to

max 1h

90€

Ter­veys­vas­taan­ot­to extra

max 1,5h — hin­ta alkaen

130€

Kont­rol­li­käyn­ti

30min

50€

Kont­rol­li­käyn­ti etänä

30min

50€

Etä­vas­taan­ot­to

1h

90€

Valit­se tämä vaih­toeh­to, mikä­li et pää­se vas­taa­no­tol­le ayur­ve­da-kon­sul­taa­tioon. Vas­taan­ot­to­käyn­ti on kui­ten­kin suo­si­tel­ta­va, kos­ka puhe­li­mit­se tai video­yh­tey­den kaut­ta ei voi­da suo­rit­taa pulssinluentaa

Kat­so seu­raa­vat vapaat ajat sinua lähim­pä­nä ole­val­la paik­ka­kun­nal­la ja varaa aika ayurveda-konsultaatioon

(Uudet hin­nat voi­mas­sa 1.7.2019 alkaen)