[fusion_builder_container hundred_percent=“no” hundred_percent_height=“no” hundred_percent_height_scroll=“no” hundred_percent_height_center_content=“yes” equal_height_columns=“no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=“small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=“center cen­ter” background_repeat=“no-repeat” fade=“no” background_parallax=“none” enable_mobile=“no” parallax_speed=“0.3” video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=“16:9” video_loop=“yes” video_mute=“yes” video_preview_image=”” border_size=”” border_color=”” border_style=“solid” margin_top=”” margin_bottom=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=“”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=“1_1” layout=“1_1” spacing=”” center_content=“no” link=”” target=“_self” min_height=”” hide_on_mobile=“small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=“left top” background_repeat=“no-repeat” hover_type=“none” border_size=“0” border_color=”” border_style=“solid” border_position=“all” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” dimension_margin=”” animation_type=”” animation_direction=“left” animation_speed=“0.3” animation_offset=”” last=“no”][fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=“default” rule_size=”” rule_color=”” class=”” id=“”]

Ayur­ve­dan perus­o­pin­to­kurs­si on ensim­mäi­nen osa Suo­men Ayur­ve­da-ins­ti­tuu­tin 3‑vaiheista kou­lu­tus­pol­kua. Sen suo­ri­tet­tu­aan opis­ke­li­jal­la on oikeus jat­kaa 2. ja 3. vai­heen opin­toi­hin. Seu­raa­va jak­so toteu­te­taan syk­syl­lä 2019.

Kurs­si­ku­vaus
Ayur­ve­dan opis­ke­lu sopii kenel­le tahan­sa holis­ti­ses­ta ja luon­non­mu­kai­ses­ta ter­veys­nä­kö­kul­mas­ta kiin­nos­tu­neil­le. Van­ha itäi­nen vii­saus ja käy­tän­nön­lä­hei­set opit täy­den­tä­vät hyvin myös luon­tais­lää­kin­nän ja ‑tera­pian, kan­san­pa­ran­nuk­sen, ter­vey­den­hoi­don, kauneus‑, hyvin­voin­ti- ja lii­kun­ta-alan ammat­ti­lais­ten osaa­mis­ta, mut­ta haki­jal­la ei tar­vit­se olla hyvin­voin­tia­lan poh­ja­kou­lu­tus­ta tai koke­mus­ta. Kou­lu­tus syn­nyt­tää lukui­sia oival­luk­sia oman hyvin­voin­nin ja elä­män­ta­po­jen suhteen.

Perus­o­pin­to­jen jäl­keen voit jat­kaa Ayur­ve­da Elä­män­tai­do­noh­jaa­jan kou­lu­tuk­seen ja myö­hem­min Ayurveda Kehon ja Mie­len ter­veys­kon­sul­tik­si.

Kou­lu­tuk­sen tiedot
Ope­tus tapah­tuu vii­te­nä vii­kon­lop­pu­na tam­mi­kuus­ta tou­ko­kuu­hun. Lähio­pe­tus­päi­vien välis­sä opis­ke­li­jat teke­vät etä­teh­tä­viä, jot­ka pure­taan yhdes­sä ker­taus­päi­vi­nä. Vii­kon­lop­pu­aa­mut aloi­te­taan lem­peäl­lä joo­gal­la ja medi­toin­nil­la. Kurs­sin opet­ta­jil­la on kan­sain­vä­li­nen Ayur­ve­da-kou­lu­tus­taus­ta ja val­tao­sal­la alan yri­tys. Ope­tus­kie­le­nä on pää­osin suo­mi, myös englanti.

Kurs­sin hin­taan kuu­luu opis­ke­li­joil­le yksi­löl­li­nen Ayur­ve­da-kon­sul­taa­tio, jos­sa mää­ri­tel­lään keho­tyyp­pi sekä mah­dol­li­nen epä­ta­sa­pai­no­ti­la hoi­to-ohjei­neen. Myös aamu­pa­la, väli­pa­la­teet sekä kas­vis­ruo­ka sisäl­ty­vät hintaan.

Pidäm­me yhteyt­tä kurs­sin aika­na opis­ke­li­joi­den ja opet­ta­jien sul­je­tus­sa Face­book-ryh­mäs­sä. Kurs­sin pää­tyt­tyä opis­ke­li­jat voi­vat liit­tyä Suo­men Ayur­ve­da-ins­ti­tuu­tin alum­nio­pis­ke­li­joi­den Facebook-ryhmään.

Käsi­tel­tä­vät aihealueet
• Ayur­ve­dan perus­fi­lo­so­fia ja maailmankuva
• Ayur­ve­dan ihmiskäsitys
• Ter­vey­den perus­teet ja määritelmät
• Ter­vey­den kol­me pila­ria Ayurvedassa
• Keho­tyy­pit, vata-pitta-kapha
• Kehon toiminta
• Kudostyypit
• Ruu­an­su­la­tuk­sen toiminta
• Hie­noe­ner­gi­set toiminnot
• Päi­vä- ja vuodenaikarutiinit
• Ayur­ve­di­nen ruo­ka­va­lio ja ruuanlaitto
• Itse­hoi­to, hygie­nia jne.
• Tera­peut­ti­nen jooga
• Tietoisuusharjoitukset

Opet­ta­jat
Tar­ja Aal­to (Ayur­ve­dic Choice)
Jus­ti­ne Ceder­berg (Pra­sad)
Hei­di Nyström (Onyx)
Lana Lavo­nen (LanaPra­na)
Dr. Bhaw­na Shar­ma (BAMS, Ayur­ve­di­sen lää­ke­tie­teen kandidaatti)
Ossi Vil­ja­kai­nen (Hel­sin­gin Ayurvedaklinikka)

Syk­syn 2019 kurs­sin päivämäärät
Lähio­pe­tus­vii­kon­lop­pui­na kou­lu­tus­ta on per­jan­tai­sin 18–21, lau­an­tai­sin 8–17.30/18.00 ja sun­nun­tai­sin 8–17.00.

Tar­kem­pi aika­tau­lu lähio­pe­tus­vii­kon­lo­puis­ta tie­dos­sa myö­hem­min. Tie­dus­te­lut toimisto[@]ayurveda.fi.

Yhtey­det
Kurs­si­pai­kal­le (Aher­ta­jan­tie 3, Espoo) pää­see met­rol­la ja bussilla/kävelemällä. Met­ro lii­ken­nöi Tapio­laan, jos­ta voi kävel­lä (n. 10 min) tai kul­kea yhden pysä­kin­vä­lin bus­sil­la parin­sa­dan met­rin pää­hän kou­lu­tus­pai­kas­ta (Wee­Gee-museon pysäk­ki). Omal­la autol­la tule­vil­le on pysä­köin­ti­mah­dol­li­suus raken­nuk­sen taka­na. Kau­em­paa tule­vat voi­vat yöpyä edul­li­ses­ti koulutuspaikassa.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen
Ilmoit­tau­du suo­rit­ta­mal­la ilmoit­tau­tu­mis­mak­su verk­ko­kau­pas­sam­me ja lähe­tä sit­ten ilmoit­tau­tu­mis­säh­kö­pos­ti: toimisto(@)ayurveda.fi tai vies­ti ohei­sel­la yhteydenottolomakkeella.

Ayur­ve­dan perus­o­pin­not ‑kurs­sin hin­ta (I jak­so) ja mak­su­vaih­toeh­toeh­dot vuon­na 2018 (hin­nas­toon saat­taa tul­la muutoksia)
Koko­nais­hin­ta tai ensim­mäi­nen erä mak­se­taan tam­mi­kuus­sa, 10.1.2018 mennessä.

* HIn­ta koko­nai­suu­des­saan 1934 e (+ 200 e ilmoit­tau­tu­mis­mak­su = yht. 2134 e)

* Hin­ta koko­nai­suu­des­saan mak­set­tu­na Suo­men Ayur­ve­dayh­dis­tyk­sen jäse­nil­le ‑10%1740,60 e (+ 200 e ilmoit­tau­tu­mis­mak­su = yht. 1940,60 e)

* Erä­mak­sut: 1. erä  448, erät 2–5 à 388 e (+ 200 e ilmoit­tau­tu­mis­mak­su = yht. 2240 e)

Hin­taan sisältyy:
– ope­tus 5 lähio­pe­tus­vii­kon­lop­pu­na pe-su
– oppimateriaalikansio
– aamu­pa­lat, väli­pa­lat, kas­vis­ruo­ka la-su
– Ayur­ve­da-kon­sul­taa­tio hoito-ohjeineen
– eri­kois­pa­pe­ril­le tulos­tet­tu osal­lis­tu­mis­to­dis­tus sisäl­tö­ku­vauk­si­neen (todis­tus anne­taan, kun opis­ke­li­ja on ollut pää­sään­töi­ses­ti läs­nä kurs­sil­la ja teh­nyt anne­tut etätehtävät)

Huo­mioi­ta­vaa
Kaik­ki hin­nat sis. alv 24 %. Yrit­tä­jä voi hyö­dyn­tää kurs­sin hin­nan vähen­nyk­se­nä verotuksessa.

Peruu­tuseh­dot
Ilmoit­tau­tu­mi­nen on sito­va, peruutus/kurssihinnan palau­tus on mah­dol­lis­ta, jos peruu­tus on teh­ty osoit­tee­seen toimisto(at)ayurveda.fi vii­meis­tään 14 vrk ennen kurs­sin alkua, sen jäl­keen palau­tam­me lää­kä­rin­to­dis­tus­ta vas­taan 50 % kurs­sin hin­nas­ta (ei ilmoit­tau­tu­mis­mak­sua). Jos työ­ky­vyt­tö­myys on väliai­kai­nen, kurs­si mak­se­taan koko­nai­suu­des­saan ja opis­ke­li­jal­la on oikeus suo­rit­taa puut­tu­vat opin­not seu­raa­val­la vas­taa­val­la kurs­sil­la. Sito­vuus ja palau­tuseh­to kos­kee myös erä­mak­sul­la maksavia.

[/fusion_text][fusion_imageframe image_id=“1560” max_width=”” style_type=“none” sty­leco­lor=”” hover_type=“none” bor­der­size=”” bor­derco­lor=”” bor­der­ra­dius=”” align=“none” lightbox=“no” gallery_id=”” lightbox_image=”” alt=”” link=“http://ayurveda.fi/” linktarget=“_self” hide_on_mobile=“small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” animation_type=”” animation_direction=“left” animation_speed=“0.3” animation_offset=“”]https://www.ayurvedaklinikka.fi/wp-content/uploads/2018/06/cropped-ayurvedalogo.png[/fusion_imageframe][fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=“default” rule_size=”” rule_color=”” class=”” id=“”]

Ayur­ve­dayh­dis­tyk­sen sivut

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=“no” hundred_percent_height=“no” hundred_percent_height_scroll=“no” hundred_percent_height_center_content=“yes” equal_height_columns=“no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=“small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=“center cen­ter” background_repeat=“no-repeat” fade=“no” background_parallax=“none” enable_mobile=“no” parallax_speed=“0.3” video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=“16:9” video_loop=“yes” video_mute=“yes” video_preview_image=”” border_size=”” border_color=”” border_style=“solid” margin_top=”” margin_bottom=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=“”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=“1_1” layout=“1_1” spacing=”” center_content=“no” link=”” target=“_self” min_height=”” hide_on_mobile=“small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=“left top” background_repeat=“no-repeat” hover_type=“none” border_size=“0” border_color=”” border_style=“solid” border_position=“all” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” dimension_margin=”” animation_type=”” animation_direction=“left” animation_speed=“0.3” animation_offset=”” last=“no”][fusion_global id=“1258”][fusion_global id=“1177”][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]