Kehotyypit

Olemme kaikki ulkonäöltämme ja olemukseltamme erilaisia. Jotkut ovat hoikkia, jotkut tukevampia. Yhden olemus on hento,  toisen atleettinen tai vahvarakenteinen, kolmannen olemus on vankkarakenteinen ja helposti taipuvainen ylipainoon. Siinä missä yhdellä on vaikeuksia saada edes normaali paino pysymään, toisella voi olla vaikeuksia kerääntyvien kilojen kanssa.

Pelkkä ulkonäkö ei erota meitä, vaan eroamme toisistamme myös luonteen osalta. Osa ihmisistä on luonteeltaan kuumaverisiä, ja heillä on lähes aina lämpimät kädet ja jalat, kun taas toinen on helposti paleleva, varsinainen vilukissa. Ayurveda selittää nämä yksilölliset erot kehotyypin kautta.

Kehotyyppi, eli Prakṛti (luonto) on peritty vanhemmilta hedelmöityksessä. Se pysyy samana koko elämän ajan ja on muuttumaton. Prakrti muodostaa pohjan perusominaisuuksillemme. Ayurveda tunnistaa kolme päätyyppiä (vata, pitta, kapha), sekä näiden erilaiset yhdistelmät.

Ihmisiä ei kuitenkaan voi jakaa näin karkeasti kolmeen tyyppiin, vaan meissä kaikissa on kaikkia kolmea, vataa, pittaa ja kaphaa eri suhteissa. Siten ayurveda tunnistaakin yhteensä 7 kehotyyppiä.

Vata-tyyppi

Ominaisuudet: Kevyt- ja sirorakenteinen, vilkas, luova, kuiva & karhea iho, ohuet hiukset.

Pitta-tyyppi

Ominaisuudet: Tuliluontoinen, keskiverto ruumiinrakenne, energinen, määrätietoinen, päämäärähakuinen. Suorittaja. Johtajaluonne.

Kapha-tyyppi

Raskasrakenteinen – isot luut & lihakset, rauhallinen, enemmän rasvakudosta, hidas ruuansulatus ja aineenvaihdunta, taipumus ylipainoon ja nesteen kertymiseen.

Vata-Pitta -tyyppi

Ominaisuuksiltaan vata- ja pittatyypin yhdistelmä. Yhteistä vatalle ja pittalle on aktiivisuus ja liikkuvuus. Vata-pitta-tyyppi on tyypillisesti aktiivinen, toimelias ja taipuvainen levottomuuteen.

Pitta-Kapha

Ominaisuuksiltaan pitta- ja kaphatyypin yhdistelmä. Yhteistä pittalle ja kaphalle on öljyisyys ja voimakkuus. Pitta-kaphatyypillä on tyypillisesti öljyinen iho ja voimakas, lihaksistoltaan kehittynyt keho.

Kapha-Vata

Ominaisuuksiltaan kapha- ja vatatyypin yhdistelmä. Yhteistä näille tyypeille on se, että molemmat ovat kylmiä ja kärsivät luontaisen tulen vähyydestä. Kapha-vata -tyyppiä oleva henkilö on yleisesti vilukissa, ja hänellä on helposti kylmänkostea iho.

Vata-Pitta-Kapha eli tri-dosha

Henkilö, jonka kehossa on kaikkia kolmea doshaa suurpiirteisesti saman verran, on tyypiltään tridosha.

Varaa aika vastaanotolle