[fusion_builder_container background_color=”” background_image=”” background_parallax=“none” enable_mobile=“no” parallax_speed=“0.3” background_repeat=“no-repeat” background_position=“left top” video_url=”” video_aspect_ratio=“16:9” video_webm=”” video_mp4=”” video_ogv=”” video_preview_image=”” overlay_color=”” overlay_opacity=“0.5” video_mute=“yes” video_loop=“yes” fade=“no” border_size=“0px” border_color=”” border_style=”” padding_top=“20” padding_bottom=“20” padding_left=”” padding_right=”” hundred_percent=“no” equal_height_columns=“no” hide_on_mobile=“no” menu_anchor=”” class=”” id=“”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=“1_1” background_position=“left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=“solid” spacing=“yes” background_image=”” background_repeat=“no-repeat” pad­ding=”” margin_top=“0px” margin_bottom=“0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=“0.3” animation_direction=“left” hide_on_mobile=“no” center_content=“no” min_height=“none”][fusion_text]Ayurveda on perin­teis­tä intia­lais­ta luon­non­lää­ke­tie­det­tä, jota on har­joi­tet­tu Intias­sa tuhan­sia vuo­sia. Eri­tyi­ses­ti ayur­ve­da tun­ne­taan tehos­taan paran­taa kroo­ni­sia sai­rauk­sia sekä kyvys­tään tuo­da ter­veyt­tä ja ener­gis­tä vitaa­li­suut­ta kii­rei­seen elämäämme.

Ter­mi ayur­ve­da (ayus=elämä, veda=tieto) tar­koit­taa tie­det­tä elä­mäs­tä. Sen tuhat­vuo­ti­ses­ta ter­veys­vii­sau­des­ta löy­tyy vas­taus tämän päi­vän ter­vey­son­gel­miim­me. Ayur­ve­da antaa ohjei­ta har­mo­ni­seen ja tasa­pai­noi­seen elä­mään, ja antaa kei­not sai­rauk­sien ja vai­vo­jen ennal­taeh­käi­syyn. Näin ollen se ei ole pel­käs­tään lää­ke­tie­det­tä, vaan antaa myös ohjeet ter­vee­seen ja tasa­pai­noi­seen elä­män­ta­paan. Näi­den ohjei­den nou­dat­ta­mi­nen opti­moi ihmi­sen ter­vey­den sekä lisään­ty­neen har­mo­nian ja tasa­pai­non kaut­ta joh­taa sai­rauk­sien paranemiseen.

Ayur­ve­da on joo­gan sisar­tie­de. Monil­le joo­gaa har­joit­ta­vil­le onkin hyvin help­poa, kos­ka sii­nä käy­te­tään joo­gas­ta tut­tu­ja käsit­tei­tä ja kon­sep­te­ja ja sen filo­so­fia, teo­ria ja maa­il­man­ku­va perus­tu­vat uni­ver­saa­liin näke­myk­seen. Ayur­ve­daan pereh­ty­mi­nen tai sen hyö­dyn­tä­mi­nen ei kui­ten­kaan edel­ly­tä joo­gan tun­te­mis­ta tai sen harjoittamista.
[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]