[fusion_builder_container background_color=”” background_image=”” background_parallax=“none” enable_mobile=“no” parallax_speed=“0.3” background_repeat=“no-repeat” background_position=“left top” video_url=”” video_aspect_ratio=“16:9” video_webm=”” video_mp4=”” video_ogv=”” video_preview_image=”” overlay_color=”” overlay_opacity=“0.5” video_mute=“yes” video_loop=“yes” fade=“no” border_size=“0px” border_color=”” border_style=”” padding_top=“20” padding_bottom=“20” padding_left=”” padding_right=”” hundred_percent=“no” equal_height_columns=“no” hide_on_mobile=“no” menu_anchor=”” class=”” id=“”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=“1_1” background_position=“left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=“solid” spacing=“yes” background_image=”” background_repeat=“no-repeat” pad­ding=”” margin_top=“0px” margin_bottom=“0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=“0.3” animation_direction=“left” hide_on_mobile=“no” center_content=“no” min_height=“none”][fusion_text]

Ayur­ve­da-ter­veys­vas­taan­ot­to

Ter­veys­kon­sul­taa­tio on aika juu­ri sinua var­ten. Vas­taa­no­tol­la ter­veys­kon­sult­ti kes­kit­tyy mää­rit­tä­mään keho­si tilan käyt­täen moni­puo­li­sia mene­tel­miä, mm. haas­tat­te­le­mal­la ja esit­tä­mäl­lä kysy­myk­siä, kat­so­mal­la sil­mät, kas­vot, kyn­net, ihon ja kie­len, sekä teke­mäl­lä puls­sin­luen­nan, joi­den perus­teel­la saa­daan tie­toa elin­ten, kudos­ten ja kehon eri jär­jes­tel­mien tilas­ta ja tasa­pai­nos­ta. Näi­den poh­jal­ta kon­sult­ti antaa mm. suo­si­tuk­sia ruo­ka­va­lios­ta ja sovel­tu­vis­ta maus­teyr­teis­tä ja ayur­ve­di­sis­tä yrt­ti­val­mis­teis­ta. Vas­taa­no­tol­la pyri­tään löy­tä­mään rat­kai­su mah­dol­li­siin vai­voi­hin ja terveysongelmiin.

Ayur­ve­das­sa hoi­de­taan koko ihmis­tä, ei sairautta

Ayur­ve­dan moni­puo­li­set hoi­dot ter­vey­den yllä­pi­tä­mi­sek­si ja sai­rauk­sien paran­ta­mi­sek­si pyr­ki­vät palaut­ta­maan har­mo­nian kehol­lis­ten jär­jes­tel­mien, elin­ten, kudos­ten ja ener­gioi­den välil­lä. Kehon epä­ta­sa­pai­no­ti­lo­jen kor­jaa­mi­sek­si Auyr­ve­da-ter­veys­kon­sult­ti tai Ayur­ve­da-lää­kä­ri mää­rää yksi­löl­li­siä hoi­to­ja sekä mm. elä­män­ta­paoh­jei­ta rää­tä­löi­dys­ti kul­le­kin poti­laal­le. Tasa­pai­non saa­vut­ta­mi­seen käy­te­tään mm. ruo­ka­va­lio­ta, maus­tei­ta, päi­vä- ja vuo­den­ai­ka­ryt­miä, ayur­ve­di­sia yrt­ti­val­mis­tei­ta, joo­gaa ja medi­taa­tio­ta, sekä tar­vit­taes­sa puh­dis­ta­via hoi­to­ja kuo­na-ainei­den pois­ta­mi­sek­si kehosta.

Lie­vät, alku­vai­hees­sa ole­vat epä­ta­sa­pai­not on hel­pom­pi kor­ja­ta, kuin sai­rau­den tasol­le eden­neet. Kun epä­ta­sa­pai­no havai­taan puls­sin­luen­nan avul­la, se on mah­dol­lis­ta paran­taa ja ter­vey­den tasa­pai­no palaut­taa jo en­nen var­si­nai­sen sai­rau­den muo­dos­tu­mis­ta, sekä jo muo­dostuneen sai­rau­den ete­ne­mi­nen voi­daan pysäyt­tää ja paran­taa keho ennen sai­rau­den kroo­nis­tu­mis­ta. Täl­lä tavoin sekä puls­sin­luen­ta että oman keho­tyy­pin tun­te­mi­nen ovat apu­na sai­rauk­sien ennaltaehkäisyssä.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]