Ossi Vil­ja­kai­nen

Ossi Vil­ja­kai­nen on har­joit­ta­nut ayur­ve­dis­ta lää­ke­tie­det­tä jo yli 15 vuo­den ajan.

Ayur­ve­di­sen lää­ke­tie­teen harjoittaja

Ayur­ve­di­sen lää­ke­tie­teen har­joit­ta­ja Ossi Vil­ja­kai­nen on opis­kel­lut Ayur­ve­daa Intian joh­ta­vien Ayur­ve­da-lää­kä­rei­den joh­dol­la vuo­des­ta 2003 alkaen. Perus­o­pin­ton­sa hän on suo­rit­ta­nut Intias­sa vuo­den lää­kä­ri­nä pal­ki­tun ja kan­sain­vä­li­ses­ti arvos­te­tun Dr. Par­tap Chau­ha­nin joh­ta­mas­sa Jiva ins­ti­tuu­tis­sa, sekä vuo­si­na 2006–2012 Cha­kra­pa­ni Ayur­ve­da ins­ti­tuu­tis­sa Dr. Rajesh Kotec­han ohjaa­ma­na. Lisäk­si Vil­ja­kai­nen on opis­kel­lut laa­jal­ti tun­ne­tun Dr. Akhi­lesh Shar­man hen­ki­lö­koh­tai­se­na oppi­laa­na perin­tei­sen Ayur­ve­di­sen mes­ta­ri-oppi­las ‑tra­di­tion mukaisesti.

Suo­men Ayur­ve­dayh­dis­tys ry:n perustajajäsen

Ossi on myös Suo­men Ayur­ve­dayh­dis­tys ry:n perus­ta­ja­jä­sen ja toi­mii yhdis­tyk­sen hal­li­tuk­ses­sa. Lisäk­si hän toi­mii Suo­men Ayur­ve­dains­ti­tuu­tin joh­ta­va­na opet­ta­ja­na sekä Luon­tais­hoi­toa­lan Foo­ru­mi ry:n hal­li­tuk­sen jäsenenä.